Přeskočit na obsah

Dohody o ochraně osobních údajů

V těchto zásadách ochrany osobních údajů vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů.

Pokud chcete změnit nastavení ochrany osobních údajů (udělit souhlas nebo odvolat již udělené souhlasy), klikněte sem a změňte nastavení.

Zodpovědný

Latzer Druck & Logistik GmbH, Leoganger Straße 57, 5760 Saalfelden, Rakousko, team@latzer.at, +43 6582 71414

Hostování

Servis: domaintechnik.at
Poskytovatel: Ledl.net GmbH, Lederergasse 6, 5204 Straßwalchen, Rakousko
Zásady ochrany osobních údajů: Odkaz na zásady ochrany osobních údajů

Soubory protokolu serveru

Pro účely sledování technické funkce a zvýšení provozní bezpečnosti našeho webového hostitele jsou zpracovávány údaje o připojení. Doba zpracování je omezena na 14 dní.

Právním základem pro zpracování údajů je oprávněný zájem (bezpodmínečná technická nutnost souboru protokolu serveru jako základní databáze pro analýzu chyb a pro bezpečnostní opatření v rámci služby "webové stránky" výslovně požadované vaším voláním) v souladu s čl. 6 odst.

Poskytovatelé CDN

AWS Cloudfront CDN

Hostujeme části našich webových stránek s naším procesorem AWS Cloudfront, Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA.

Pro účely poskytování a doručování webových stránek jsou zpracovávány údaje o připojení. Pouze za účelem doručení a poskytování webových stránek nebudou údaje uchovávány po výzvě. Údaje o připojení jsou však uloženy naším zpracovatelem z bezpečnostních důvodů. Doba zpracování pro bezpečnostní účely je proměnlivá a končí potřebou bezpečnostních opatření. Kromě toho náš zpracovatel anonymizuje shromážděné údaje bezprostředně po shromáždění a poskytuje nám anonymní údaje ve formě statistik pro hodnocení. Tyto statistiky používáme k řešení problémů a dalšímu rozvoji našich webových stránek.

Právním základem pro zpracování údajů je oprávněný zájem (bezpodmínečná technická nutnost pro poskytování a poskytování služby "webové stránky", kterou jste výslovně požadovali na základě vaší výzvy) v souladu s čl. 6 odst.

Kontakt

Na našich webových stránkách je možné nás kontaktovat přímo prostřednictvím kontaktního formuláře. Po odeslání kontaktního formuláře budou vámi zadané osobní údaje správcem zpracovány za účelem zpracování vaší žádosti na základě vámi uděleného souhlasu zasláním formuláře v souladu s čl. 6 odst.
Neexistuje žádná zákonná ani smluvní povinnost poskytnout osobní údaje. Pokud tak neučiníte, nebudete ji muset odeslat a my ji nebudeme moci zpracovat.

Webová písma

Právo vznést námitku

Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na oprávněném zájmu, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku.

Pokud neexistují přesvědčivé oprávněné důvody pro naše zpracování, zpracování vašich údajů bude na základě tohoto právního základu přerušeno.

Máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. V případě námitky již nebudou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu.

Zákonnost údajů zpracovávaných do doby, než námitka není námitkou dotčena.

Stažení

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat změnou nastavení ochrany osobních údajů.

V případě souhlasu s přijetím elektronické reklamy lze odvolání vašeho souhlasu provést kliknutím na odkaz pro odhlášení odběru. V tomto případě bude zpracování přerušeno, pokud neexistuje jiný právní základ.

Zákonnost údajů zpracovávaných až do odvolání není zrušením dotčena.

Práva subjektů údajů

Máte také právo na informace, opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.

Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů váš souhlas nebo smlouva uzavřená s vámi, máte také právo na přenositelnost údajů.

Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Více informací o orgánech dohledu v Evropské unii naleznete zde.

#fightcorona

10% sleva

Platí pro všechny tiskové úlohy do 30.04.2020

Dotaz

Těšíme se na Váš dotaz.

Soukromí
My, Latzer Druck & Logistik GmbH (sídlo: Rakousko), zpracováváme osobní údaje pro provoz těchto webových stránek pouze v rozsahu technicky nezbytném. Všechny podrobnosti si můžete přečíst v našich zásadách ochrany osobních údajů.
My, Latzer Druck & Logistik GmbH (sídlo: Rakousko), zpracováváme osobní údaje pro provoz těchto webových stránek pouze v rozsahu technicky nezbytném. Všechny podrobnosti si můžete přečíst v našich zásadách ochrany osobních údajů.